Grupy Wychowawcze

Internat – grupy wychowawcze funkcjonują w Ośrodku od poniedziałku do piątku, zapewniając wychowankom całodobową opiekę i wyżywienie. Dzieci i młodzież mają do dyspozycji dwu i trzyosobowe pokoje z łazienkami oraz pokój zabaw, świetlicę, salę i boisko sportowe.

W grupach wychowawczych realizowane są zadania opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno - Profilaktyczne opracowane przez zespoły specjalistów we współpracy z rodzicami. Podczas codziennych zajęć u wychowanków rozwijane jest poczucie odpowiedzialności oraz kształtowane są umiejętności samodzielnego wykonywania codziennych czynności samoobsługowych oraz współdziałania w grupie. Działania te organizowane są we współpracy z rodziną wychowanka i służą przygotowaniu do samodzielnego na miarę jego możliwości funkcjonowania w społeczeństwie.
powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion