PROJEKT MWM

Powiat Pucki przystąpił do projektu  innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF powołując:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku na Instytucję Koordynującą w Powiecie Puckim oraz Koordynatorów Powiatowych:


- Koordynator Współpracy Międzysektorowej – WM

p. Iwona Domachowska

tel. 723 888 000

e-mail: i.domachowska@starostwo.puck.pl

-  Koordynator Instytucji Koordynującej – KIK

p. Jolanta Podhajska

tel. 512 445 768

e-mail: dyrektor@soswpuck.edu.pl

- Powiatowy Koordynator ds. badań dzieci – KB

p. Magdalena Borzyszkowska

tel. 505 621 643

e-mail: m.borzyszkowska@wp.pl

-  Powiatowy Koordynator ds. badań uczniów – KB

p. Karolina Markowc

tel. 506 515 101

e-mail: k.markowc@soswpuck.edu.pl

INFORMACJE O PROJEKCIE NA STRONIE

https://mwm.us.edu.pl/

 

Informacja o projekcie.pdf

Instytuacje współpracujące.pdf

 

KONFERENCJA

17 maja 2023 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku zorganizowano konferencję poświęconą budowie sieci współpracy wokół potrzeb dziecka, ucznia i rodziny. Jest to kolejny etap realizowanego przez Powiat Pucki projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego (edukacja/zdrowie/pomoc społeczna) wsparcia dla dzieci, uczniów i ich rodzin.
Rolę instytucji koordynującej w powiecie puckim pełni Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji i podmioty z powiatu, m.in władze samorządowe, placówki oświatowe, służby medyczne, gminne ośrodki pomocy społecznej.
Gośćmi konferencji byli Starosta Powiatu Puckiego Jarosław Białk oraz ekspert projektu Ewa Kamińska. Koordynatorzy projektu w powiecie puckim: Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Pucku Iwona Domachowska (koordynator WM), Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku Jolana Podhajska (koordynator IK) oraz koordynatorki badań dzieci i uczniów, panie: Magdalena Borzyszkowska i Karolina Markowc, przedstawiły główne założenia współpracy międzysektorowej instytucji powiatowych wraz z diagnozą zasobów lokalnych w kierunku wypracowania modelu wsparcia dzieci oraz doświadczenia i wnioski wynikajace z realizacji projektu. Pani ekspert podzieliła się doświadczeniami w zakresie budowania sieci oraz odniosła się do lokalnych możliwości i podejmowanych działań.
Miłym akcentem było wręczenie przedstawicelom żłobków, przedszkoli i szkół podziękowań za pracę badawczą w projekcie.

 

 
powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion