Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła podstawowa jest miejscem, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają wiedzę  i umiejętności na miarę swoich możliwości psychofizycznych z zastosowaniem form i metod pracy dostosowanych do ich potrzeb. Zapewniamy realizację obowiązku uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w zespołach edukacyjno – terapeutycznych liczących od 2 do 8 uczniów. Dla każdego ucznia zespól specjalistów opracowuję wielofunkcyjna ocene poziomu rozwoju ucznia, na podstawie której opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Uczniowie uczestniczą w dostosowanych do swoich potrzeb  zajęciach rewalidacyjnych oraz rozwijają swoje pasje w kołach zainteresowań. Nauka trwa osiem lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu edukacji, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia.

Uczniowie przygotowywani są do dokonywania wyborów edukacyjnych i życiowych, odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych i uzdolnień.

 
powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion