Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny zajęcia organizuje się w wymiarze do 8 godzin w miesiącu.

Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia WWRD jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku do dyrektora placówki oraz opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczna dot. realizacji powyższych zajęć.

 
powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: sekretariat@soswpuck.edu.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion